Fakty i liczby

Terytorium

Kaliningrad jest centrum rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego, który zajmuje dużą część dawnych Prus Wschodnich. Kaliningrad to miasto portowe i rosyjska eksklawa, która jest geograficznie oddzielona od reszty Rosji przez Litwę na wschodzie. Obwód kaliningradzki obejmuje obszar 15 000 kilometrów kwadratowych i graniczy z Polską, Litwą i Morzem Bałtyckim. W przeciwieństwie do południowo-wschodniej części regionu, obszar wokół miasta jest stosunkowo nisko położony, chociaż północna część znajduje się na niewielkim wzgórzu, nazywanym Północną Górą. Rzeka Pregoła (po niemiecku Pregel) biegnie ze wschodu na zachód regionu przez centrum miasta, wpływając do Zalewu Wiślanego. Pregoła jest najdłuższą rzeką w obwodzie kaliningradzkim (jej długość wynosi 123 km) i przepływa nie tylko przez Kaliningrad, ale także przez Czerniachowsk, Znamieńsk i Gwardyn. Zaczyna się jako włącznie się rzek Instruch i Angrapa. Uchodzi do Morza Bałtyckiego przez Zalew Wiślany.

W Kaliningradzie jest wiele jezior i stawów, z których niektóre są naturalne, a niektóre sztuczne (jako część miejskich fortyfikacji); jest też wiele parków i innych miejsc, w których można spacerować i odpoczywać. Bałtijsk to miasto portowe, które znajduje się w północnej części Mierzei Wiślanej, oddzielającej Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej. To najbardziej wysunięte na zachód miasto Rosji, a także dom rosyjskiej floty bałtyckiej.

98596422-38AC-4BCD-B74A-A1E8BD1A3CD7_w10

Kaliningrad jest bliżej Berlina i Pragi, niż Moskwy i Petersburga.

Berlin

527 km

Prague

659 km

Moscow

1289 km

St. Petersburg

797 km

Największe duże miasta są w sąsiadującej Polsce i Litwie

Populacja

Populacja Kaliningradu wynosi nieco poniżej 500 000 mieszkańców, nie licząc mieszkańców okolic, którzy każdego dnia podróżują do Kaliningradu do pracy. Większość ludności to Rosjanie, Ukraińcy i Białorusi, chociaż są też Ormianie, mniejszości tatarskie, litewskie, polskie i niemieckie. Liczba imigrantów z południowych republik byłego Związku Radzieckiego jest znacznie niższa niż w Petersburgu i Moskwie

146,267,288

Russia

12,197,596

Moscow

5,191,690

Saint Petersburg

941,873

Kaliningrad region

453,461

Kaliningrad

87.4%

Russian

4%

Ukranian

3,8%

Belarusian

0,7%

Armenian

0,5%

Tatar